Sienos nišoje

Architektūrinės grotos » Sienos nišoje

 

 

 

  Lamelių žingsnis (mm) Montavimo gylis (mm) Rėmo antbriaunis (mm) Laisvas oro pratekėjimo plotas (%)
Ducogrille Solid G 30Z 37,5 34,4 18 34/48/0
Ducogrille Solid G'++' 30Z 37,5 38,4 15 34
Ducogrile Classic G 20Z 35 30 19 41
Ducogrile Classic G 20V 20 30 19 34
Ducogrile Classic G 50Z 65 62 48 47
Ducogrile Classic G 50S 65 62 48 47
Ducogrile Classic G 50/75Z 75 62 48 49
Ducogrile Classic G 50/75S 75 62 48 49
Ducogrile Classic N 50Z 65 65 0 47
Ducogrile Classic N 50S 65 65 0 47
Ducogrile Classic N 50/75Z 75 65 0 49
Ducogrile Classic N 50/75S 75 65 0 49
Ducogrile Classic G 70S 85 82 48 47
Ducogrile Classic G 70V 65 82 48 36
Ducogrile Acoustic 75Z/L 60 82 48 34
ddd Lamelių žingsnis (mm) Montavimo gylis (mm) Rėmo antbriaunis (mm) Laisvas oro pratekėjimo plotas (%)
Ducogrille Solid G 30Z 37,5 34,4 18 34/48/0
Ducogrille Solid G'++' 30Z 37,5 38,4 15 34
Ducogrile Classic G 20Z 35 30 19 41
Ducogrile Classic G 20V 20 30 19 34
Ducogrile Classic G 50Z 65 62 48 47
Ducogrile Classic G 50S 65 62 48 47
Ducogrile Classic G 50/75Z 75 62 48 49
Ducogrile Classic G 50/75S 75 62 48 49
Ducogrile Classic N 50Z 65 65 0 47
Ducogrile Classic N 50S 65 65 0 47
Ducogrile Classic N 50/75Z 75 65 0 49
Ducogrile Classic N 50/75S 75 65 0 49
Ducogrile Classic G 70S 85 82 48 47
Ducogrile Classic G 70V 65 82 48 36
Ducogrile Close G 35Z 50 42 ddd 39
Ducogrile Close N 35Z 50 42 ddd 39
Ducogrile Close G 85Z 100 42 20 58
Ducogrile Close N 85Z 100 42 ddd 58